Οργανωτική Ομάδα

Description

Οργανωτική Ομάδα

Πρόεδρος Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ: Μαρία Κερασόγλου

Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ: Αλέξανδρος Οικονόμου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Φεστιβάλ: Μαριτίνα Κονταράτου, Υπ. Πολιτιστικών

Δημ. Σχέσεις & Προβολή Φεστιβάλ: Γκούτσιου Αριστέα, Τμήμα. Δημ. Σχέσεων & Κοινωνικού Μάρκετινγκ, Σταύρος Θεοδωρακόπουλος, Τμήμα Δημ. Σχέσεων & Κοινωνικού Μάρκετινγκ, Δημήτρης Οικονόμου, Τμήμα Δημ. Σχέσεων & Κοινωνικού Μάρκετινγκ

Συντονισμός Εθελοντών: Έλενα Βάγγερ

Festival Organizing Team

President of K.S.D.E.O. Edra Organization: Maria Kerasoglou

Scientific Director of K.S.D.E.O. Edra Organization: Alexandros Ikonomou

Arts Management and curator: Maritina Kontaratou

Social Marketing: Stavros Theodorakopoulos (Member of Board), Aristea Goutsiou, Dimitris Ikonomou.

Coordinator of Volunteers
Elena Vagger